Siirry sisältöön

Kuorma-autonkuljettajan koulutus, Iisalmi

Tämän koulutuksen hakuaika on päättynyt

Hakuaika päättyy: 16.10.2022

Koulutus alkaa: 7.11.2022

Koulutuspaikkoja: 8

Sijainti: Iisalmi,

Kiinnostaako sinua työskentely logistiikan ammattilaisena, vaihtuvassa ja kehittyvässä työympäristössä? Nyt sinulla on hyvä mahdollisuus kouluttautua kuorma-autonkuljettajaksi. Kuorma-autonkuljettajana sinun on mahdollista valita useista eri suoritealoista itsellesi soveltuvin, mm. kappaletavara-, elintarvike-, sora-, betoni- tai ympäristönhuollon kuljetukset.

Koulutuksen hyväksyttävästi suorittaneilla on hyvät mahdollisuudet työllistyä välittömästi koulutuksen jälkeen joko työharjoitteluyrityksiinsä tai muihin kuljetusyrityksiin.

Koulutuksessa on mukana yhteistyöyrityksenä mm. Iisalmen Kuriirikuljetus Oy ja Kuljetus Kari Rönkkö Oy, jotka tarjoavat opiskelijoille työssäoppimispaikkoja. Koulutuksen hyväksyttävästi suorittaneilla on hyvät mahdollisuudet työllistyä välittömästi koulutuksen jälkeen joko työharjoitteluyrityksiinsä tai muihin kuljetusyrityksiin.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet, että hän selviytyy itsenäisesti kuorma-autonkuljettajan työtehtävistä noudattaen turvallisia, taloudellisia sekä tehokkaita työtapoja.

Lisäksi tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset valmiudet, että hän pystyy suorittamaan oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaiset Logistiikan perustutkinnon tutkinnon osat, esimerkiksi:

 • Kuorma-autonkuljettajana työskentely, 35 osp
 • Logistiikka-alan työympäristössä toimiminen, 15 osp
 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp
 • Sekä työssäoppimispaikan mahdollistamia tutkinnon osia mahdollisuuksien mukaan

Koulutuksen hyväksyttävästi suorittaneilla on hyvät mahdollisuudet työllistyä välittömästi koulutuksen jälkeen joko työharjoitteluyrityksiinsä tai muihin kuljetusyrityksiin.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen mahdolliset sisällöt suuntautumisen mukaan:

Turvallisuus

 • ajoharjoittelu, ajoharjoittelun seuranta ja käsittelyharjoitukset
 • perustason ammattipätevyyskoulutus 140 h
 • C-ajokortin suorittaminen (tavaraliikenne)
 • lainsäädäntö, ja muut säädöslähteet
 • raskaan kaluston ennakoiva ajaminen
 • ensiapukortti
 • ADR YP eli ns. yhdistetty peruskurssi (tavaraliikenne)

Yhteistyö ja asiakaspalvelu

 • asiakaspalvelu
 • yritystoiminnan perusteet
 • tietotekniikka

Kuljetuspalvelut

 • logistiikan ja kuljetusmuotojen perusteet, tiekuljetussopimuslaki, eri kuljetusmuodot, erilaiset kuormatilat
 • erilaiset kuljetettavat tuotteet, kappaletavarakuljetukset, massa- ja erikoiskuljetukset, säiliökuljetukset, puutavaran kaukokuljetukset
 • käytännön harjoitukset

Ajoneuvotekniikka

 • alusta- ja hallintalaitteet
 • moottori ja tehonsiirto
 • sähkölaitteet
 • kuljetus- ja työlaitteet
 • huoltoharjoittelu

Koulutuksen kesto ja opetusjärjestelyt

Koulutus kestää yhteensä 145 työpäivää ja siihen sisältyy 5 päivää lomaa. Päivittäinen opiskeluaika on teoriaopetuksessa pääsääntöisesti ma-pe klo 08.00-16.00 välillä ja opetuspäivän pituus pääasiassa 7 oppituntia á 45 min. Opetusajat voivat vaihdella tästä. Ajo-opetus tapahtuu klo 06.00-22.00 välisenä aikana. Opiskelusta osa on ohjattua työssäoppimista työharjoitteluyrityksissä. Teoriaopiskelu muodostuu sekä lähi- että etäopiskelusta.

Koulutukseen sisältyy lomaa 5 työpäivää. Loman ajankohta sovitaan erikseen koulutuksen ja mahdollisen työllistymisen näkökulmasta sopivaan ajankohtaan koulutuksen jälkimmäiselle puoliskolle.

Työssäoppiminen

Opiskeluajasta noin 60-70 opiskelijatyöpäivää on työharjoittelua kuljetusyrityksissä. Lisäksi lähiopetuksen lomassa on työssäoppimispäiviä, joiden aikana perehdytään ammattiin ja syvennetään käytännössä lähiopetuksessa opiskeltuja sisältöjä mm. kuljetus- ja ajoneuvotekniikassa sekä asiakaspalvelussa. Työssäoppimisessa noudatetaan yritysten työaikoja ja silloin työssäoppimista voi olla mihin vuorokauden- ja viikonaikaan tahansa – aivan kuten opiskeltavassa ammatissakin. Työharjoittelupaikkojen hakemisessa avustetaan opiskelijaa tarvittaessa. Opiskelija voi pääsääntöisesti hakeutua itse valitsemaansa alan yritykseen työharjoitteluun

Kuka voi hakea mukaan koulutukseen?

 • Koulutus on ensisijaisesti suunnattu työttömille työnhakijoille sekä määräaikaisessa työsuhteessa oleville, jotka suunnittelevat alanvaihtoa (aiemman työsuhteen tulee päättyä ennen koulutuksen alkua).
 • Koulutus on kohdennettu kuljetusalasta kiinnostuneille ja kuorma-autonkuljettajan työhön soveltuville työnhakijoille, joilla on vähintään B-luokan ajokortti. Alan aikaisempi työkokemus tai koulutus katsotaan eduksi, mutta ei ole välttämätöntä.
 • Ikävaatimus koulutukseen on 21 vuotta
 • Koulutus järjestetään suomen kielellä ja sinun tulee pystyä osallistumaan koulutukseen suomen kielellä, vaatimuksena suomen kielen perustaso B1.

Koulutuksen hinta

Koulutus on oppilaalle maksuton. Opiskelija maksaa vain omaan käyttöönsä jäävän viranomaisten myöntämän kortin, lisenssin lunastamisesta aiheutuvat maksut sekä muut viranomaismaksut.

 • Opiskelijalle tulee kustannuksia:
 • Ajokorttilupamaksu 39 €
 • Tarvittaessa lääkärintodistus ja valokuvat ajokorttia varten (B-kortilliset)
 • Perustason ammattipätevyyden kirjaamismaksu 18,50 €
 • Ammattipätevyyskorttimaksu 50 €
 • ADR-ajolupamaksu 50 €
 • Digipiirturikortti 104 €

Hinnat 25.7.2022 tilanteen mukaan. Muutokset mahdollisia.

Tervetuloa mukaan opiskelemaan logistiikka-alan ammattilaiseksi!

Lisätietoja koulutuksesta:

Janne Tiainen, janne.tiainen@cap.fi, puh. 041 731 9072

 Heini Kokkonen, heini.kokkonen@te-toimisto.fi, puh. 0295 043 732