Siirry sisältöön

RekryKoulutus kouluttaa nopeasti ammattiin

Rekry- ja työvoimakoulutukset ovat työllistäviä koulutusohjelmia, joiden tavoitteena on kouluttaa nopeasti osaajia suoraan uuteen ammattiin yrityksiin, joilla on haasteita löytää osaavaa ja sopivaa työvoimaa.

CAP Pro Academy toimii kouluttajana useissa rekrytointihankkeissa, joissa osapuolena on lisäksi rekrytoiva yritys ja TE-palvelut.


Oletko kuljetusyrittäjä? Lue lisää täältä

Kuka voi hakea koulutukseen ja mitä se maksaa?

TE-palveluiden kanssa yhteistyössä tehtävissä hankkeissa rekrytoiva yritys osallistuu koulutuksen kuluihin ja osallistujalle koulutus on maksutonta.

Työvoimakoulutuksiin mukaan päästäkseen tulee olla työtön tai työttömyysuhan alla oleva työnhakija. Työttömyysuhan alla oleminen tarkoittaa esimerkiksi seuraavia tilanteita:

  • Olet lomautettuna
  • Olet osa-aikaisessa työsuhteessa
  • Määräaikainen työsopimuksesi on loppumassa
  • Olet opiskelija, jonka opinnot ovat tulossa päätökseen

Työkieli kuljetusalalla on suomi ja etenkin pääkaupunkiseudulla myös englanti. Koulutuksen sujumisen kannalta tärkeintä on motivaatio ja työnsaaminen vaatii tämän lisäksi hyvää asennetta, sillä kuljetusalan töissä vaaditaan oma-aloitteisuutta ja yhteistyötä asiakkaiden kanssa. Kun reippautta ja sosiaalisia taitoja löytyy, pystyy muita tarvittavia ominaisuuksia kehittämään työn ohessa.

RekryKoulutukseen hakevan ei tarvitse olla kokematon vasta-alkaja eikä valmis ammattilainen. Kerätty kokemus voi lyhentää koulutusaikaa, sillä koulutuksen sisältö on räätälöitävissä koulutettavan lähtötason mukaisesti. Koulutusohjelman kesto on 3,5-6kk riippuen sekä koulutettavan lähtötasosta että työtehtävästä, johon koulutettavia koulutetaan. Työvoimakoulutuksissa koulutettava saa tehtävästä riippuen C- ja/tai CE-ajoluvan sekä tavara- tai henkilöliikenteen perustason ammattipätevyyden. Lisäksi koulutus sisältää tehtävän vaatimia korttikoulutuksia, esimerkiksi hygieniapassin tai trukkikortin.

Työvoimakoulutusten sisältö

Koulutus sisältää teoriaopiskelua, kuten alalla vaaditun ammattipätevyyden sekä työharjoittelun, jonka kautta saadaan tuntuma suoraan tehtävään, johon yhteistyöyritys työvoimaa tarvitsee. Työtä ei ole tarkoitus oppia koulutuksen aikana täydellisesti, mutta työvälineiden ja -tapojen tultua harjoittelun kautta tutuksi on koulutuksen jälkeen alkava työ helppo aloittaa. Koulutus on maksutonta ja osallistujan maksettavaksi jää vain viranomaismaksut, jotka tulevat mm. ajolupien hankkimisesta. Koulutuksen ajalta voidaan maksaa korotettua työttömyyskorvausta.

Koulutus antaa erittäin hyvät mahdollisuudet työllistyä

Työvoimaa tarvitseva yritys voi halutessaan tarjota työsopimusta koulutettavalle jo koulutusjakson aikana. Hakijalla on myös hyvät edellytykset löytää työ muista alan yrityksistä jos työllistyminen hankkeessa mukana olevaan yritykseen ei syystä tai toisesta onnistu. CAP Pro Academyn toimiessa yhteistyössä työllistävän yrityksen kanssa riittää, että hakija on yli 21-vuotias, hänellä on B-kortti ja asenne kohdallaan: koulutus takaa jokaiselle tarvittavat taidot uudessa työssä aloittamiseen.

Kuljetusalalla erilaisia työpaikkoja on auki useilla paikkakunnilla ympäri Suomen. Uusi työ kuorma-autonkuljettajana, linja-autonkuljettajana, yhdistelmäajoneuvonkuljettajana tai jakeluautonkuljettajana vaatii työttömältä tai työttömyysuhan alla olevalta työnhakijalta vähintään 21/23 vuotta ikää ja B-ajoluvan. Aiempaa kokemusta ei vaadita, mutta siitä luonnollisesti voi olla hyötyä.

Koulutukseen hakeminen

RekryKoulutuksiin haetaan TE-toimiston verkkosivujen kautta. Löydät linkit oikeisiin koulutuksiin helposti CAP Pro Academyn sivuilta koulutustietojen yhteydestä. Hakemukset ja hakijoiden hakukelpoisuudet käydään hakuajan päätyttyä läpi ja koulutettavat valitaan koulutusyrityksen pitämien henkilökohtaisten haastattelujen jälkeen.
Tarve uusille osaajille on suuri ja usein yhteen koulutusohjelmaan on avoinna useita paikkoja: jokaiselle töihin haluavalle löytyy siis varmasti töitä!


Avoimet työvoimakoulutukset