Siirry sisältöön

Sopimusehdot

Soveltamisala

Nämä sopimusehdot (jäljempänä ”Ehdot”) soveltuvat CAP-Group Oy:n (aputoiminimi CAP Pro Academy) ja sen asiakkaana olevan kurssilaisen (jäljempänä ”Osallistuja”) väliseen sopimussuhteeseen, joka koskee CAP Pro Academyn tarjonnassa olevien kurssien, ajo-opetuspalveluiden ja em. liitännäisten palveluiden myyntiä, ostoa, tilausta ja toimitusta. Ehdot soveltuvat CAP Pro Academyn -verkkokaupassa tehtyihin ostoihin ja tilauksiin, joissa Osallistuja on kuluttajansuojalain tarkoittama kuluttaja tai yritysasiakas. Mikäli Ehdot ovat muuten kuin verkkokaupassa tehtävän opetus-, tai muun palvelusopimuksen liite tai osa, sovelletaan näitä Ehtoja myös mainittuun muuhun sopimukseen. Nämä Ehdot soveltuvat myös Osallistujan huoltajan tai muun koulutuksen maksajan (esimerkiksi yritys) ja CAP-Group Oy:n väliseen sopimussuhteeseen, joka syntyy kun mainittu osapuoli on ilmoittautumisen tai tilauksen yhteydessä sitoutettu maksamaan CAP Pro Academylle siltä tilatut tuotteet CAP Pro Academyn ilmoittamin hinnoin sekä muut näiden Ehtojen mukaiset suoritukset. CAP Pro Academy toimittaa tilausvahvistuksen tilauksen yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen, joka voi myös olla maksajan sähköpostiosoite. Näin ollen termi Osallistuja tarkoittaa näissä Ehdoissa soveltuvin osin sisällön tätä vaatiessa myös em. koulutuksen maksajaa (ml. yritysasiakas) tai Osallistujan huoltajaa. Tilatun palvelun CAP Pro Academy tarjoaa kuitenkin vain Osallistujalle, joka ko. kurssille on ilmoitettu, mikäli toisin ei ole molemminpuolisesti koulutuksen maksajan ja CAP Pro Academyn välillä sovittu.

Nämä Ehdot eivät kuitenkaan ole voimassa siltä osin, kun ne rajoittavat Osallistujan pakottavaan lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia tai CAP-Group Oy:n pakottavaan lainsäädäntöön perustuvia velvollisuuksia. Mikäli kurssin maksajaksi on ilmoitettu yritys, ei Osallistuja kuitenkaan voi vedota kuluttajansuojalain mukaisiin oikeuksiinsa tai CAP-Group Oy:n vastaaviin velvoitteisiin.

Tekemällä tilauksen CAP Pro Academyn verkkokaupassa Osallistuja hyväksyy tilaukseen liittyvän maksuvelvollisuuden, nämä Ehdot ja sitoutuu noudattamaan Ehtoja kokonaisuudessaan ja hyväksyy samalla henkilötietojensa ja evästeiden käytön CAP-Group Oy:n tietosuoja- ja evästesääntöjen mukaisesti (www.cap.fi/rekisteriseloste). Mikäli Osallistujan huoltajan tai mahdollisen muun maksajan tietoja annetaan ilmoittautumisen tai tilauksen yhteydessä, käsittelee CAP Pro Academy myös mainitun huoltajan tai muun maksajan henkilötietoja ja mahdollisesti myös evästeitä mainittujen tietosuoja- ja evästekäytäntöjen mukaisesti. Myös Osallistujan huoltajan ja koulutuksen mahdollisen muun maksajan katsotaan hyväksyneen tilaukseen liittyvän maksuvelvollisuuden sekä nämä Ehdot tilauksen yhteydessä ja joka tapauksessa viimeistään vastaanottaessaan tilausvahvistuksen. Osallistujan velvollisuutena on informoida huoltajaansa ja mahdollista muuta maksajaa (esimerkiksi yritys) edellä todetusta maksuvelvollisuudesta sekä näiden Ehtojen sisällöstä ja soveltumisesta ao. sopimussuhteeseen ennen tilauksen tekemistä. Osallistuja ei saa tehdä tilausta ennen kuin tämän huoltaja (mikäli Osallistuja on alle 18-vuotias tai vajaavaltainen) ja mahdollinen muu koulutuksen maksaja (esimerkiksi yritys) ovat osaltaan asianmukaisesti hyväksyneet tilauksen ja nämä Ehdot sekä tilaukseen liittyvän maksuvelvollisuuden. Mikäli maksaja on yritys, tulee em. hyväksyntä hankkia sellaiselta henkilöltä, jolla on asianmukainen valtuutus antaa tällainen hyväksyntä. Ilmoittautumisen tekevän henkilön on varmistuttava siitä, että edellä tarkoitetut hyväksynnät on hankittu ennen ilmoittautumista. CAP-Group Oy:llä on oikeus päivittää näitä Ehtoja milloin tahansa. Päivitettyjä Ehtoja sovelletaan tilauksiin, jotka on tehty päivitettyjen Ehtojen voimaantulon jälkeen.

Palveluntarjoaja ja asiakaspalvelu

Osallistujan sopimuskumppanina ja palveluntarjoajana on CAP-Group Oy, Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin rekisteröity suomalainen osakeyhtiö, y-tunnus 0841716-9, arvonlisäverotunniste FI08417169, osoite Äyritie 18, 01510 Vantaa, puhelin 041 731 0377, sähköposti: proacademy@cap.fi. CAP-Group Oy tuottaa palvelun aputoiminimellään CAP Pro Academy (jäljempänä ”CAP Pro Academy”). CAP Pro Academyn asiakaspalvelu toimii mainitussa puhelinnumerossa ja sähköpostiosoitteessa sekä CAP Pro Academyn nettisivuilta www.capproacademy.fi. Mikäli sinulla on kysyttävää, älä epäröi ottaa yhteyttä CAP Pro Academyn iloiseen asiakaspalveluun. Kaikkien CAP-Group Oy:n toimipisteiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.cap.fi.

CAP Pro Academyn valvova viranomainen ja vastuuvakuutus

Ajokorttikoulutuksissa CAP-Pro Academyllä (CAP-Group Oy:llä) on ajokorttilain mukainen autokoululupa ryhmissä 1 ja 2. Autokoulun valvova viranomainen on liikenne- ja viestintävirasto (Traficom), postiosoite PL 00059 TRAFICOM, käyntiosoite Kumpulantie 9, 00520 Helsinki, www.traficom.fi, puhelinnumero 029 534 5000.

CAP Pro Academyllä (CAP-Group Oy:llä) on toiminnan vastuuvakuutus aiheutetuista henkilö- ja esinevahingoista 1.000.000 euroon saakka. Vastuuvakuutuksen myöntäjä on LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, y-tunnus 0211034-2, osoite Revontulenkuja 1, 02010 LÄHITAPIOLA. Vastuuvakuutuksesta ei kuitenkaan korvata vahinkoa, joka on aiheutunut kulloinkin voimassa olevan liikennevakuutuslain tai vastaavan ulkomaisen lain mukaisesta moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä. CAP Pro Academyn (CAP-Group Oy:n) opetusajoneuvoilla on kuitenkin liikennevakuutuslain mukainen liikennevakuutus LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiöstä. Osallistujan oikeus korvauksiin mahdollisista hänelle opetustilanteessa liikennevakuutuslain mukaisessa moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneista henkilövahingoista määräytyy liikennevakuutuslain periaatteiden mukaisesti, eli mahdollista korvausta voidaan hakea CAP Pro Academyn tai vastapuolen vakuutusyhtiöltä tai tietyissä tilanteissa Liikennevakuutuskeskukselta (https://www.lvk.fi . Liikennevakuutuslain periaatteiden mukaisesti Osallistujan oma myötävaikutus henkilövahingon syntymiseen voi rajoittaa Osallistujan oikeuksia korvauksiin. Jos Osallistuja on aiheuttanut liikenne- tai muun vahingon, jonka CAP Pro Academyn tai vastapuolen vakuutusyhtiö tai Liikennevahinkokeskus korvaa, on vakuutusyhtiöllä ja/tai Liikennevahinkokeskuksella takautumisoikeus Osallistujaa kohtaan voimassaolevan oikeuden mukaisesti.
CAP Pro Academy ei vakuuta järjestämiensä kurssien Osallistujia.

Edellä lausutusta poiketen CAP-Group Oy vakuuttaa kuitenkin vastuu- ja tapaturmavakuutuksella ELYkeskusten ja TE-keskusten hankkimien alalletulokoulutusten Osallistujat.

Osallistuja

CAP Pro Academyn verkkokaupassa voivat asioida 18 vuotta täyttäneet täysivaltaiset henkilöt sekä sellaiset alle 18-vuotiaat henkilöt, joilla on asiointiin ja ostoksen/tilauksen tekemiseen huoltajansa nimenomainen suostumus. Huoltajan tulee olla myös tutustunut näihin Ehtoihin, ostettavaan tuotteeseen sekä sen hintaan ja maksuehtoihin. Osallistujalla tulee olla toimiva sähköpostiosoite. Mikäli maksajaksi on ilmoitettu muu kuin Osallistuja tai tämän huoltaja (esimerkiksi yritys), tulee asiointiin ja ostoksen/tilauksen tekemiseen olla tällaisen maksajan nimenomainen suostumus. Mikäli maksajana on yritys, tulee ilmoittautujalla myös olla ao. yritykseltä asianmukainen valtuutus tilauksen tekemiseen ja yrityksen sitouttamiseen siihen liittyviin maksuihin. Maksajan tulee olla myös tutustunut näihin Ehtoihin, ostettavaan tuotteeseen sekä sen hintaan ja maksuehtoihin. Tilauksen tekemisellä tilauksen tekevä Osallistuja vahvistaa asianmukaisesti hankkineensa edellä mainitut suostumukset ja valtuutukset.

Verkkokaupassa asiointi

Osallistujan tulee antaa itsestään ja alaikäisen tai vajaavaltaisen Osallistujan ollessa kyseessä huoltajastaan sekä mahdollisesta muusta maksajasta, kuten yritys, oikeat tiedot asioidessaan CAP Pro Academyn verkkokaupassa. Voidakseen tehdä tilauksen CAP Pro Academyn verkkokaupasta, Osallistujan täytyy ilmoittaa nimensä, henkilötunnuksensa, katuosoitteensa, postinumeronsa, postitoimipaikkansa, puhelinnumeronsa, sähköpostiosoitteensa, äidinkielensä, maksutiedot sekä muut ostamiseen vaaditut pakolliseksi merkityt tiedot. Mikäli maksaja on eri kuin Osallistuja (esimerkiksi yritys), tulee Osallistujan antaa lisäksi maksajan nimi, yhteystiedot ja maksutiedot sekä muut ostamiseen vaaditut pakollisiksi merkityt tiedot. Ilman huoltajan ja muun maksajan nimenomaista suostumusta tällaisen henkilön tai yrityksen tietoja ei saa täyttää tilauslomakkeeseen. Maksajan ollessa yritys tulee täyttää myös maksajan y-tunnus. Tietojen täyttäjä vastaa tietojen oikeellisuudesta sekä siitä, että tällä on oikeus tehdä tilaus maksajaksi ilmoitettua sitovasti.

Osallistuja vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja on velvollinen ilmoittamaan tietojen muuttumisesta viivytyksettä CAP Pro Academylle. Huoltaja ei kuitenkaan voi perua jälkikäteen suostumustaan CAP Pro Academyä sitovin vaikutuksin. Mikäli tilauksen tekee Osallistujan puolesta tämän huoltaja tai yrityksen edustaja, vastaa tietojen antaja annettujen tietojen oikeellisuudesta ja on edellä todetusti velvollinen ilmoittamaan tietojen muuttumisesta viivytyksettä CAP Pro Academylle.

Tehtyään tilauksen Osallistuja saa sähköpostitse tilausvahvistuksen, jossa on ilmoitettu tilatut tuotteet/koulutukset. Tilausvahvistus sisältää myös käytännön ohjeet tilattuun koulutukseen liittyen. Tilaukseen liittyy velvollisuus maksaa tilattu tuote/ koulutus tilauksen yhteydessä ilmoitetun hinnan mukaisena.

Osallistujalta vaadittavat muut palveluun liittyvät toimenpiteet

Mikäli Osallistuja ilmoittautuu koulutukseen, jossa käytetään sähköistä oppimisympäristöä, on palvelun tuottajana Datadrivers Oy, jonka jälleenmyyjänä CAP Pro Academy toimii. Pääsy sähköiseen oppimisympäristöön edellyttää Osallistujalta sitä, että hän on hyväksynyt ilmoittautumisen (tilauksen) yhteydessä Datadrivers Oy:n palveluiden käyttöehdot (https://kuljettajaopetus.fi capautokoulu&page=kayttoehdot&lang=fi&toid=). Em. käyttöehdot ovat olennainen ja erottamaton osa näitä Ehtoja.

Korttiluokkakoulutuksissa Osallistujalla on oltava ajokorttilupa ennen kuin Osallistuja voi suorittaa teoriakokeen.Ajokorttilupa-asiat hoitaa Traficomin palveluntarjoaja Ajovarma. Lisätietoa ajokorttiluvasta löytyy osoitteesta https:/ ajokortti-info.fi/ajokortin-hankkiminen/ajokorttilupa.
Kuljettajan ikää ja aiempaa ajo-oikeutta koskevat vähimmäisvaatimukset ajokorttikoulutusten sekä kuljettajan ammattipätevyyden osalta on esitetty CAP Pro Academyn verkkosivuilta capproacademy.fi. Tietyissä tapauksissa vaadittavan koulutuksen laajuus riippuu aikaisemmasta ajo-oikeudesta. Myös nämä tiedot löytyvät CAP Pro Academyn verkkosivuilta capproacademy.fi tai ilmoittautumislomakkeella. Osallistujan tulee huolellisesti perehtyä tällaisiin ennakkovaatimuksiin ja Osallistuja on itse vastuussa tällaisten ennakkovaatimusten täyttymisestä. CAP Pro Academyn asiakaspalvelu antaa mielellään lisätietoja soveltuvista vähimmäisvaatimuksista ja opastaa oikean kurssin valinnassa.

Ilmoittautumisen yhteydessä avautuu näkymä, jossa näkyvät kurssin mahdollisesti edellyttämät ICT laitteistoja sovellusvaatimukset. Kursseilla, joihin liittyy sähköinen oppimisympäristö (Webauto) tai jotka suoritetaan virtuaalisesti, Osallistujalla on joka tapauksessa oltava kurssia varten uudehko tietokone, älypuhelin tai tabletti sekä lisäksi mobiililaite ja WhatApp- tai Signal -sovellus valvomon yhteyttä varten. WhatsApp sekä Signal ovat ilmaisia ja helppoja asentaa älypuhelimeen. Osallistuja vastaa itse em. ICT -laitteiden hankinnasta sekä tietoliikennekuluista.

Hinnat ja palvelun sisältö sekä lisäpalvelut

Tilatun palvelun tai palvelupaketin sisällöt ja hinnat ovat saatavilla CAP Pro Academyn verkkosivuilta capproacademy.fi tai määräytyvät Osallistujalle tai yritysasiakkaalle laaditun kirjallisen tarjouksen tai sopimuksen mukaisesti.

CAP Pro Academyn verkkosivuilta kurssin valitsemalla näkyviin tulee palvelupaketti hintoineen ja lisätietoineen. Ilmoittautumisen jälkeen Osallistuja saa sähköpostitse tilausvahvistuksen ja ohjeet kurssin suorittamista varten.

Ellei toisin ole ilmoitettu, edellä mainittuihin hintoihin eivät sisälly maksut viranomaisille, kuten Traficomille ja Ajovarmalle tai kolmansille palvelun tuottajille suoritettavat maksut (kuten esimerkiksi korttimaksut korttikoulutuksissa) tai muut erilliset palvelut, jotka hinnoitellaan kurssikohtaisesti ja ovat valinnaisia palveluita. Tällaisten valinnaisen palvelun hinta ilmoitetaan kuitenkin ao. palvelua tilattaessa. Muut erilliset maksut ja palvelut hinnoitellaan CAP Pro Academyn kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. Sopimuksen syntyessä voimassa olevat hinnat ovat sopimuksen liitteenä (liite 1) (tai on ilmoitettu tilatun palvelupaketin tilauslomakkeella taikka Osallistujalle/ yritysasiakkaalle toimitetussa erillisessä kirjallisessa tarjouksessa tai sopimuksessa) ja ovat soveltuvin osin saatavilla myös capproacademy.fi -sivustolla. Korttikoulutuksessa korttimaksut (esimerkiksi työturvallisuuskortti) määräytyvät kolmannen osapuolen veloituksen perusteella. Tieto korttimaksusta löytyy ao. koulutuksen ilmoittautumissivuilta.

CAP Pro Academyllä ei ole oikeutta muuttaa tilatun palvelupaketin hintaa Osallistujaa sitovin vaikutuksin tilauksen jälkeen. CAP Pro Academyllä on kuitenkin oikeus lisätä hintoihin verojen ja muiden vastaavien julkisten maksujen määrissä tapahtuvien mahdollisten muutosten vaikutus (esimerkiksi mahdollinen arvonlisäverokannan korotuksen vaikutus) välittömästi muutosten tultua voimaan. CAP Pro Academyllä on myös oikeus milloin tahansa muuttaa hinnastoaan, jolloin myös tilattuun palvelupakettiin kuulumattoman lisätuotteen (esim. lisäopetus) hinta määräytyy ao. lisäpalvelun (esim. lisäopetus) tilaushetkellä voimassa olleen hinnaston mukaan, ellei muuta erikseen sovita. Osallistujan tulee itse tarkistaa voimassaoleva hinta lisäpalveluita tilatessa.

Lisäopetuksesta ja muista tilattuun pakettiin kuulumattomista suoritteista ja palveluista CAP Pro Academy veloittaa kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti. Osallistuja voi myös itsenäisesti tilata CAP Pro Academyn tuottamia lisäpalveluita Webautosta. Lisäpalveluihin sovelletaan näitä Ehtoja.

Jos lisäpalveluista sopiva Osallistuja on alle 18-vuotias tai vajaavaltainen tai mikäli lisäpalvelun maksaa Osallistujan puolesta muu henkilö (esim. yritys), vahvistaa tämä, lisäpalveluita tilaamalla, hankkineensa lisäopetuksesta/lisäpalvelusta sopimiseen ja niistä maksamiseen huoltajansa (mikäli Osallistuja on alle 18- vuotias tai vajaavaltainen) sekä palvelun maksajan (esimerkiksi yritys) asianmukaisen suostumuksen ja valtuutuksen.

Opetussuunnitelman mukaisesti annettu opetus kuitataan jokaisen opetuskerran jälkeen sähköisesti. CAP Pro Academy on velvollinen antamaan todistuksen opetuksesta sekä mahdollisesta CAP Pro Academyn järjestämästä kokeesta, kun Osallistuja on suorittanut opetusta vastaavan maksun kokonaan ja suorittanut kurssiin kuuluvan opetuksen ja/tai (tilanteen mukaan) mahdollisen CAP Pro Academyn järjestämän kokeen. CAP Pro Academy ei vastaa opetusmaksuihin kuulumattomien, siitä riippumattomien viranomais- ja muiden maksujen mahdollisista korotuksista.

Osallistuja ja tilauksessa maksajaksi ilmoitettu taho vastaavat yhteisvastuullisesti kaikista sopimussuhteeseen perustuvista maksuvelvollisuuksista CAP Pro Academylle. Mikäli Osallistuja on alaikäinen, vastaa tämän tilauksessa yksilöity huoltaja yhteisvastuullisesti Osallistujan kanssa kaikista sopimussuhteeseen perustuvista maksuvelvollisuuksista CAP Pro Academylle.

Webautossa tai muussa sähköisessä koulutusympäristössä voidaan tarjota Osallistujalle lisämaksusta esimerkiksi sähköistä oppimateriaalia ostettavaksi. CAP Pro Academy ei ole mainittujen tuotteiden myyjä eikä vastaa mainittujen tuotteiden sisällöstä. Osallistuja on kuitenkin velvollinen maksamaan tällaisista tilauksista ao. tuotteelle tilauksen yhteydessä ilmoitetun hinnan.

Maksutavat ja maksuehdot: maksuviivästysten seuraamukset

Tilauksen tekemiseen CAP Pro Academyn verkkokaupasta liittyy maksuvelvollisuus. Osallistuja, ja/tai tilauksessa yksilöity huoltaja tai muu maksajaksi ilmoitettu henkilö tai yritys, sitoutuu maksamaan CAP Pro Academylle tai sille, jolle CAP Pro Academy on siirtänyt oikeutensa saatavaan, tilatun tuotteen ilmoitetun hinnan. Mitä edellä on todettu yhteisvastuusta, on voimassa myös tällaisten maksuvelvoitteiden osalta.

Mikäli Osallistuja tai muu ilmoitettu maksaja laiminlyö maksuvelvollisuutensa CAP Pro Academylle, on CAP Pro Academyllä oikeus lopettaa palveluiden toimittaminen Osallistujalle, kunnes laiminlyönti on korjattu. Lisäksi ajokokeeseen pääsy edellyttää, että kaikki maksut CAP Pro Academylle on täysimääräisesti suoritettuna. CAP Pro Academyllä on oikeus periä myöhästyneistä maksuista hinnaston ja saatavien perinnästä annetun lain mukaista muistutusmaksua (tällä hetkellä 5,00 euroa per kirjallinen tai sähköinen maksumuistutus) sekä korkolain mukaista viivästyskorkoa. Mikäli CAP Pro Academy joutuu perimään saataviaan, on Osallistujalla (tai muulla ilmoitetulla maksajalla) lisäksi velvollisuus korvata CAP Pro Academylle perinnästä aiheutuneet perintäkulut. Kolmansien osapuolten maksupalveluihin liittyy omat viivästys- ja perintäehtonsa, joita noudatetaan, mikäli ao. kolmannen osapuolen maksupalvelu valitaan maksutavaksi.

Osallistuja ja muu ilmoitettu maksaja tiedostavat, että CAP Pro Academy voi tarkistaa Osallistujan tai muun ilmoitetun maksajan luottotiedot tilauksen ja lisätilauksen yhteydessä sekä maksutavan muuttuessa. Mikäli sopimuksen solmimisen jälkeen ilmenee, että luottotiedoissa on häiriö, CAP Pro Academy voi purkaa sopimuksen ilmoittamalla tästä Osallistujalle. CAP Pro Academyn on ilmoitettava maksuhäiriömerkintään perustuvasta sopimuksen purusta 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä (tilausvahvistus). Purku koskee ao. palvelua, jota ostettaessa häiriö huomattiin. Edellä sanottu soveltuu myös maksutavan muuttumistilanteessa. Osallistujalla on mahdollisuus välttää sopimuksen purku suorittamalla CAP Pro Academylle maksu etukäteissuorituksena. Mikäli CAP Pro Academy purkaa sopimuksen, on Osallistujan tai muun ilmoitetun maksajan kuitenkin suoritettava CAP Pro Academylle hinnaston mukainen korvaus jo annetusta opetuksesta.

Ostoksen voi, edellytysten täyttyessä, maksaa jotakin seuraavista maksutavoista käyttäen:

SVEA-erämaksu

Luotonantajan tiedot:

Svea Ekonomi AB (publ),Filial i Finland (y-tunnus: 1774535- 9)Osoite: Mechelininkatu 1 A, 00180 HelsinkiPuhelinnumero: 09 4242 300

CAP Pro Academy tarjoaa rahoituksen yhteistyössä Svea Ekonomin kanssa. Erämaksussa maksuaikataulu eivaikuta kurssin suorittamistahtiin. Osallistuja voi osallistua ajokokeeseen oman etenemisaikataulunsa mukaisesti. Erämaksu edellyttää voimassa olevia luottotietoja. Erämaksua haettaessa tehdään luottopäätös, jonka yhteydessä Osallistujan, tai alle 21-vuotiaan Osallistujan huoltajan tai muun maksajan, osoite- ja luottotiedot tarkistetaan. Erämaksun myöntää Svea Ekonomi, joka vastaa luotonantajan velvoitteista ja jolla on luotonantajan oikeudet ao. luottosopimussuhteessa. Jos hakemusta ei hyväksytä, maksutapaa voi vaihtaa.

SVEA-erämaksu kootusti:

• 3-36kk maksuaikaa
• Luoton voi hakea 50 – 5000 €:lle vähintään 21-vuotias
• Mahdollisuus maksaa alkuperäistä suunnitelmaa nopeammin tai maksaa luotto kokonaan pois ilmanlisäkuluja
• Laskutus kuukausittain tasaerissä
• Ei vakuuksia, ei takaajia
• PINS pisteet kaupanpäälle
• Rahoituksen kulut

Hakijan on mahdollista saada alustava luottopäätös sekunneissa, lähettämällä sanan CAP, henkilötunnuksensa ja hakemansa luottosumman (50-5000€) ilmaiseksi tekstiviestillä numeroon 045 739 50161. Esim. tekstiviestillä ”CAP ppkkvv-xxxx 1400” (jolloin saa luottopäätöksen 1400 eurolle). Hakija voi tehdä enintään kolme (3) hakua viikossa.

Erämaksulla maksettaessa Osallistuja, tai alle 21-vuotiaan Osallistujan huoltaja tai mahdollinen muu maksaja, hyväksyy ja vahvistaa lukeneensa Svea Ekonomin erämaksun – ja Storepay-luoton yleiset ehdot, ostoluoton yleiset ehdot sekä vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot.

Lisätietoa SVEA Ekonomista ja sen tarjoamista verkkokauppaostosten rahoittamisesta sekä sopimusehdoista löytyy osoitteesta https://www.svea.com/fi/fi/tietoa-meista/sopimusehdot/.

SVEA-erämaksu ei ole mahdollinen maksutapa yrityksille.

Yrityslasku

Valitsemalla yrityslaskun, maksuaikataulu määrittelee Osallistujan kurssin suorittamistahdin. Ajokokeeseen osallistuminen edellyttää, että kaikki maksut CAP Pro Academylle ovat suoritettuina. CAP Pro Academyllä ei myöskään ole velvollisuutta antaa opetusta mikäli tilaukseen liittyviä maksuvelvollisuuksia ei ole asianmukaisesti CAP Pro Academylle suoritettu.

Tutkintoon johtavassa koulutuksessa kaikki erät tulee olla maksettuina ennen tutkintoon pääsyä, jollei muuta ole kirjallisesti sovittu.

Lasku on mahdollinen maksutapa ainoastaan yrityksille.

Verkkomaksu

Valitsemalla verkkomaksun, Osallistuja saa suoritettua kurssin nopeasti edellyttäen, että maksut ovat suoritettuna Osallistujan opetustahdin mukaisesti. CAP Pro Academyllä ei ole velvollisuutta antaa opetusta, ellei sitä vastaava maksu ole etukäteen suoritettuna tai mikäli tilaukseen liittyviä maksuvelvollisuuksia ei ole asianmukaisesti CAP Pro Academylle suoritettu, ja ajokokeeseen pääsy edellyttää, että kaikki maksut on CAP Pro Academylle suoritettuna.

Kurssimaksu voidaan maksaa ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankin, korttimaksun tai MobilePayn avulla.

Peruttamisoikeus ja sen rajoitukset

Tässä kohdassa sovitut peruuttamisoikeutta koskevat ehdot eivät sovellu, jos maksajana on yritys. Näissä tilanteissa peruuttamisoikeutta ei ole.

Jäljempänä mainituin rajoituksin Osallistujalla, joka on kuluttajansuojalain mukainen kuluttaja, on kuluttajansuojalain mukainen oikeus peruuttaa sopimus ja tekemänsä tilaus syytä ilmoittamatta ilman kustannuksia 14 päivää sopimuksen tekemisestä lukien siten kuin näihin Ehtoihin liittyvässä peruuttamisohjeessa ja -lomakkeessa on tarkemmin kuvattu. Sopimuksen tekemisellä tarkoitetaan hetkeä, jolloin CAP Pro Academy on toimittanut Osallistujalle tilausvahvistuksen. Mikäli valittuun kurssiin kuuluu sähköinen oppimisympäristö, ilmoittautumisen (tilauksen) jälkeen Osallistuja saa sähköpostilla käyttäjätunnukset oppimisympäristöön, eli Webautoon, jossa Osallistuja voi kurssista riippuen esimerkiksi suorittaa verkkoteoriaopintoja ja tasotestejä ja tehdä muita kurssiin liittyviä toimenpiteitä, mikäli näitä toimintoja sisältyy ostettuun palveluun. Oppimisympäristössä on kyse digitaalisesti toimitettavasta palvelusisällöstä, jonka tuottaminen aloitetaan Osallistujalle tämän kirjatuessa Webautoon.

Mikäli Osallistuja kirjautuu Webautoon ennen kuin 14 päivää on kulunut Sopimuksen tekemisestä, menettää Osallistuja oikeutensa peruuttaa sopimuksen ja tekemänsä tilauksen ilman kustannuksia. Kirjautuminen Webautoon ennen kuin mainittu 14 päivän aika on kulunut umpeen, katsotaan Osallistujan nimenomaiseksi suostumukseksi siihen, että CAP Pro Academy voi aloittaa sopimuksen täyttämisen ja tilaukseen liittyvän digitaalisen palvelusisällön toimittamisen ennen peruuttamisajan päättymistä.

Mikäli Osallistuja varaa itselleen opetustunteja ennen 14 päivän peruuttamisajan päättymistä, katsotaan tämä Osallistujan nimenomaiseksi pyynnöksi aloittaa opetuspalveluiden suorittaminen ennen peruuttamisajan päättymistä. Myös tässä tilanteessa Osallistuja menettää oikeutensa peruuttaa sopimuksen ja tilauksen ilman kustannuksia. Edellä lausuttu soveltuu vastaavasti tilanteissa, jossa kurssi, johon Osallistuja ilmoittautuu alkaa ennen 14 päivän peruuttamisajan päättymistä. Ilmoittautuminen tällaiselle kurssille katsotaan Osallistujan nimenomaiseksi suostumukseksi siihen, että CAP Pro Academy voi aloittaa sopimuksen täyttämisen ennen peruuttamisajan päättymistä. Osallistujan oikeus peruuttaa kurssi ilman kustannuksia päättyy tässä tilanteessa viimeistään kurssin alkaessa.

Osallistujan oikeus sopimuksen ja tilauksen peruuttamiseen jää kuitenkin Webautoon kirjautumisesta tai opetuksen varaamisesta tai kurssin alkamisesta huolimatta voimaan, mutta peruuttamistilanteessa Cap Pro Academyllä on oikeus periä ja Osallistujalla (tai muulla ilmoitetulla maksajalla) velvollisuus maksaa peruutusmaksu 99 euroa sekä CAP Pro Academyn hinnaston (liite1) mukainen veloitus jo annetusta opetuksesta. Peruuttamisoikeus päättyy, kun 14 päivää on kulunut sopimuksen tekemisestä tai kun kurssi on kokonaan suoritettu, sen mukaan kumpi näistä tapahtuu aiemmin. Osallistujan oikeudesta keskeyttää kurssi myöhemmin on kerrottu tarkemmin kohdassa Sopimuksen kesto. Peruutusmaksun suuruus ei kuitenkaan ylitä valitun kurssin kokonaishintaa, mikäli hinta on alle 99 euroa, eikä peruutusmaksu ja jo annetusta opetuksesta peritty veloitus yhteensä voi ylittää valitun kurssin kokonaishintaa. Peruutusmaksua ei peritä kahdesti, vaikka Osallistuja olisi sekä kirjautunut Webautoon että varannut itselleen opetustunteja ennen 14 päivän peruuttamisajan päättymistä.

Peruuttaminen kohdistuu aina koko tilaukseen, kattaen sekä digitaalisen palvelusisällön että ajo-opetuksen / kurssiin.

Edellä lausutusta huolimatta CAP Pro Academyn tarjoamissa ammattipätevyyden jatkokoulutuksissa ja turvakorttikoulutuksissa on tyytyväisyys- ja keskeytystakuu. Jos Osallistuja keskeyttää tällaisen kurssin nettitai luokkakoulutuksen mistä tahansa syystä ennen kuin kurssi on suoritettu loppuun, ei CAP Pro Academy laskuta ao. koulutusta. Mikäli ao. koulutus em. tilanteessa on jo maksettu, palauttaa CAP Pro Academy ao. kurssimaksun. Keskeytetystä kurssista CAP Pro Academy ei anna suoritusmerkintää. Tyytyväisyys- ja keskeytystakuuseen perustuvat vaatimukset on toimitettava CAP Pro Academylle 14 päivän kuluessa siitä,kun koulutus keskeytyi, minkä ajan kuluttua umpeen CAP Pro Academyn tyytyväisyys- ja keskeytystakuuseen perustuvat velvoitteet lakkaavat automaattisesti.

Osapuolten keskeiset sopimusvelvollisuudet ja Osallistujan vastuu aiheuttamistaan vahingoista

CAP Pro Academyn velvollisuutena on toimittaa Osallistujan tilaamat palvelut näiden Ehtojen määräykset huomioiden ammattitaitoisesti ja huolellisesti. CAP Pro Academy vastaa siitä, että sen valitun kurssin sisältö on ilmoitetun mukainen ja että se täyttää soveltuvan sääntelyn vähimmäisvaatimukset.

Osallistujan tulee huolellisesti noudattaa CAP Pro Academyn ja sen henkilöstön tälle antamia ohjeita, ml. simulaattoriajoon liittyvät ohjeet. Mikäli Osallistuja laiminlyö ohjeiden noudattamisen tai mikäli tämä muuten tuottamuksellisesti tai huolimattomuuttaan aiheuttaa CAP Pro Academylle tai sen omaisuudelle vahinkoa, on tämä velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Minkäänlaisten päihteiden vaikutuksen alaisena opetukseen osallistuminen ei ole sallittua. Mikäli Osallistuja on esim. väsynyt, huonovointinen tai muuten kokee, että on olemassa jokin muu samankaltainen, hänen suoriutumiseensa mahdollisesti negatiivisesti vaikuttava seikka, tulee tästä ilmoittaa välittömästi opettajalle. CAP Pro Academyllä on oikeus keskeyttää ajotunnin opetus tai poistaa Osallistuja kurssilta, mikäli opettaja katsoo, että Osallistuja ei ole em. tilanteiden johdosta riittävässä kunnossa ajo-opetukseen tai osallistumaan kurssille. Tällaisessa tilanteessa keskeytettyä opetusta ei hyvitetä Osallistujalle, ja voi käytännössä johtaa Osallistujan tarpeeseen ostaa lisäopetusta eri ajankohtana, jotta pakolliset opetusmäärät saadaan täyteen. Ks. kuitenkin myös ajotuntien peruuttaminen.

Osallistuja tiedostaa, että opetuksessa käytetyn ajoneuvon vahingoittuessa Osallistujan tuottamuksesta tai huolimattomuudesta (esimerkiksi ajovirhe tai ohjeiden noudattamatta jättäminen) johtuvista syistä aiheutuu CAP Pro Academylle vahinkoa ainakin vakuutuksen omavastuuta (enintään 500 euroa) vastaava määrä, mutta CAP Pro Academyn vahinko ei rajoitu tähän omavastuuosuuteen. Näin tapahtuu esimerkiksi tilanteessa, jossa vahinko on aiheutunut sellaisissa olosuhteissa tai sellaisessa menettelyssä, että vahinko ei ole vakuutusturvan piirissä. Lisäksi CAP Pro Academylle voi tulla vakuutuksen bonusmenetyksiä, minkä lisäksi vahinkoa tulee mm. seisontapäivistä, ylimääräisestä työstä, perutuista ajotunneista sekä mahdollisen korvaavan ajoneuvon vuokraamisesta. Osallistuja vastaa siten kaikista tuottamuksellisesti tai huolimattomuuttaan CAP Pro Academylle aiheuttamistaan vahingoista. CAP Pro Academy pyrkii kohtuuden mukaan rajoittamaan sille aiheutuneita vahinkoja em. tilanteissa.

Ajotuntien peruuttaminen

Osallistujalla on oikeus peruuttaa sovitut ajotunnit ao. ajotuntia edeltävänä arkipäivänä (ma-pe) kello 12.00 mennessä. Mikäli peruutus tehdään myöhemmin tai Osallistuja ei muuten käytä hänelle sovittua ajotuntia, on CAP Pro Academyllä oikeus periä käyttämättömästä ajotunnista hinnaston mukainen normaali ao. ajotunnin maksu. Mikäli Osallistuja kuitenkin esittää lääkärintodistuksen, joka todistaa Osallistujan olleen kyvytön osallistumaan koulutukseen tai sairauslomatodistuksen ao. ajotunnin ajanjaksoon, ei CAP Pro Academy veloita Osallistujalta mainittua ajotuntimaksua. Peruutukset tulee ilmoittaa CAP Pro Academylle, jossa kurssiasuoritetaan tai Osallistujan vastuuopettajalle todistettavalla tavalla (sähköpostilla, tekstiviestillä tai soittamalla) niin pian kuin tämä on kohtuudella mahdollista etukäteen. Ajo-opetukseen ei tule osallistua sairaana.

CAP Pro Academyllä on oikeus vaihtaa ao. ajotunnille / opetustapahtumaan merkitty opettaja sekä Osallistujan vastuuopettaja. CAP Pro Academyllä on myös oikeus peruuttaa sovitut ajotunnit ja muut opetustapahtumatesim. sairaustapausten ja muiden vastaavien syiden vuoksi ilmoittamalla tästä Osallistujalle. Peruutuksista pyritään ilmoittamaan Osallistujalle niin pian kuin kohtuudella on mahdollista. CAP Pro Academyn peruman ajo-opetuksen tai muun opetustapahtuman sijaan Osallistuja saa uuden korvaavan vastaavan ajo-opetuksen tai muun vastaavan opetustapahtuman, ei muuta hyvitystä. Tuntien tai opetustapahtumien peruuntuessa CAP Pro Academyllä ei ole velvollisuutta poistaa maksuja muuten tai palauttaa Osallistujalle tämän jo suorittamia maksuja. Opettajan sairaustapauksissa peruutuksen sijaan, mikäli kohtuudella mahdollista, CAP Pro Academy pyrkii vaihtamaan ao. ajotunnille tai muuhun opetustapaan merkityn opettajan. CAP Pro Academy ilmoittaa peruutuksista Osallistujalle sähköpostilla, tekstiviestillä tai soittamalla.

Sopimuksen kesto

CAP Pro Academyn ja Osallistujan välinen sopimussuhde, joka alkaa CAP Pro Academyn toimitettua Osallistujalle tilausvahvistuksen, on voimassa kunnes Osallistuja on suorittanut tilaamansa kurssin.

Mikäli Osallistujan kurssi on ollut keskeytyneenä vähintään 6 kuukautta tai ao. kurssin alkamisesta on kulunut vähintään 18 kuukautta eikä CAP Pro Academy tässä tapauksessa tavoita Osallistujaa tai CAP Pro Academy ja Osallistuja eivät saa sovittua kurssin jatkamisesta molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla, CAP Pro Academyllä on oikeus yksipuolisesti purkaa sopimus. Tässä tilanteessa Osallistujan maksuvelvollisuudet määräytyvät vastaavasti kuin jos kyseessä olisi Osallistujan aloitteesta tehty kurssin keskeyttäminen.

Sopimuksen voimassaolon päättyminen ei vapauta maksuvelvollisuudesta, jonka peruste oli syntynyt ennen Sopimuksen voimassaolon päättymistä. Digitaalisen palvelusisällön tuottaminen Osallistujalle päättyy samaan aikaan itse kurssin kanssa.

Osallistuja voi sopimussuhteen ollessa voimassa keskeyttää kurssin milloin tahansa, mutta kurssin keskeytyessä on CAP Pro Academyllä oikeus periä ja Osallistujalla (tai ilmoitetulla maksajalla) velvollisuus maksaa sopimuksen mukainen kurssin peruutusmaksu 99 euroa sekä hinnaston mukainen veloitus jo annetusta opetuksesta. Osallistujan tulee yksiselitteisesti ilmoittaa CAP Pro Academylle, mikäli hän keskeyttää kurssin. Kurssin keskeytyessä päättyy myös Osallistujan okeus käyttää digitaalista palvelusisältöä. Mikäli tilatun kurssin hinta on pienempi kuin 99 euroa, on peruutusmaksun määrä kuitenkin korkeintaan tilatun kurssin hinta. Peruutusmaksu ja jo annetusta opetuksesta peritty veloitus eivät yhteensä voi ylittää valitun kurssin kokonaishintaa.

Mikäli kurssin keskeytystapauksissa Osallistuja on maksanut CAP Pro Academylle enemmän kuin mitä edellä lausutuista määräyksistä johtuu, palauttaa CAP Pro Academy erotuksen Osallistujalle ilman aiheetonta viivästystä sen jälkeen, kun CAP Pro Academy on saanut Osallistujalta tarvittavat tiedot palautusta varten. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Mikäli Osallistujaa ei tavoiteta em. palautusta varten 6 kuukauden kuluessa päivästä, jona kurssi katsotaan keskeytyneeksi, lakkaa CAP Pro Academyn velvollisuus varojen palauttamiseen automaattisesti välittömin vaikutuksin. Osallistujaa kehotetaankin aktiivisesti olemaan yhteydessä CAP Pro Academyyn kurssin keskeytystapauksissa, jotta maksujen palautuksesta ja muista mahdollisista käytännön asioista voidaan sopia.

CAP Pro Academyn vastuunrajoitus

CAP Pro Academy ei anna takeita siitä tai ole vastuussa siitä, että suoritetun kurssin jälkeen Osallistuja läpäisee soveltuvat teoria- tai ajokokeet tai muut kokeet tai testit.

Webauto-palvelun tuottaa Datadrivers Oy, ja CAP Pro Academy toimii Datadrivers Oy:n jälleenmyyjänä. Mainittu palvelu sekä muut verkon välityksellä tuotettavat palvelut sisältöineen tarjotaan Osallistujalle ”sellaisena kuin se on” ja ”siten kuin saatavilla”. Datadrivers Oy tai CAP Pro Academy eivät takaa, että mainitut palvelut toimivat tai ovat käytettävissä keskeytyksettä, häiriöttömästi tai virheettömästi, tai että mainittuja palveluita voidaan käyttää tiettyyn tarkoitukseen. Osallistuja käyttää mainittuja palveluita omalla vastuullaan, eivätkä Datadrivers Oy tai CAP Pro Academy vastaa mainittujen palveluiden tai sen sisältämien tietojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista, eikä mistään kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita Osallistujalle mahdollisesti aiheutuu mainittujen palveluiden tai sen sisältämien tietojen käyttämisestä. Datadrivers Oy tai CAP Pro Academy eivät myöskään vastaa yhteensopivuusongelmista johtuvasta mainittujen palveluiden käytön estymisestä. Webauton palvelut voivat sisältää linkkejä muiden palvelujentarjoajien verkkosivuille tai muihin palveluihin. Datadrivers Oy tai CAP Pro Academy eivät vastaa tällaisten kolmansien palveluntarjoajien verkkosivujen tai palveluiden sisällöstä, niiden sisältämistä palveluista tai niillä olevasta markkinoinnista tai muusta aineistosta. CAP Pro Academyn ollessa Osallistujan sopimuskumppani, ei Osallistujalla ole oikeutta esittää vaatimuksia suoraan Datadrivers Oy:tä kohtaan sähköisen oppimisympäristön tai sen palvelusisällön mahdollisten virheiden osalta. Edellä tässä kappaleessa pätee myös muihin verkon välityksellä tuotettaviin palveluihin ja palveluympäristöihin (esim. Zoom ja WhatsApp). CAP Pro Academy ei siis vastaa ao. palveluiden toimivuudesta, soveltuvuudesta tai saatavuudesta. Jos

Osallistuja katsoo, että CAP Pro Academy on rikkonut sopimukseen perustuvia velvoitteitaan, tulee Osallistujan reklamoida asiasta CAP Pro Academylle viipymättä rikkomuksen havaittuaan, ja antaa CAP Pro Academylle tilaisuus sopivaksi katsomallaan tavalla korjata virhe. Osallistuja menettää oikeuden vedota sopimusrikkomukseen, mikäli siihen ei ole vedottu kohtuullisessa ajassa ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun se on havaittu tai kun se olisi pitänyt havaita Osallistujan taholta.

CAP Pro Academyn vastuu suhteessa Osallistujaan rajoittuu määrällisesti CAP Pro Academyn vastuun perusteena olevan tilauksen summaan. CAP Pro Academy ei vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, menetyksistä tai kuluista, jotka johtuvat palvelusta, palvelun käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä ehdoista. Edellä sanottu vastuunrajoitus ei rajoita CAP Pro Academyn vastuuta CAP Pro Academyn vastuulla olevista henkilövahingoista, joista CAP Pro Academy voimassa olevan oikeuden mukaan olisi vastuussa suhteessa Osallistujaan. Tällaisista henkilövahingoista CAP Pro Academyn vastuu rajoittuu kuitenkin 500.000 euroon.

CAP Pro Academy ei ole vastuussa Osallistujalle virheen tai viivästyksen aiheuttamasta epäsuorasta tai välillisestä vahingosta, kuten saamatta jääneestä tulosta tai säästöstä, tiedostojen tai tietojen menetyksestä tai katoamisesta taikka tietojen tai tiedostojen uudelleenluomisen kustannuksista.

Osallistuja hyväksyy, että kukaan CAP Pro Academyn johtaja, hallituksen jäsen tai työntekijä ei ole henkilökohtaisessa vastuussa sopimusvelvoitteiden täyttämisestä. Osallistuja sitoutuu siihen, että se ei nosta kannetta yksittäistä CAP Pro Academyn johtajaa, hallituksen jäsentä tai työntekijää vastaan, paitsi tilanteissa, joissa siihen on pakottavan lainsäädännön mukaan oikeus. Tämä ei estä Osallistujaa nostamasta kannetta CAP Pro Academyä vastaan.

Oikeuksiin vetoaminen

Mikäli CAP Pro Academy jättää käyttämättä jonkin sopimukseen perustuvan oikeutensa tai luopuu jossakin tapauksessa vetoamasta sopimukseen perustuvaan oikeuteensa, tämä ei rajoita CAP Pro Academyn oikeutta myöhemmin vastaavissa tapauksissa vedota sopimusehtoihin.

Oikeudet palveluun

Kaikki kurssiin liittyvä digitaalinen ja sähköinen aineisto on suojattu tekijänoikeuslainsäädännön nojalla. Kaikki omistusoikeudet sekä tekijän- ja muut immateriaalioikeudet tällaiseen aineistoon kuuluvat CAP Pro Academylle, Datadrivers Oy:lle tai niiden yhteistyökumppaneille. Osallistujalla on oikeus tällaisen aineiston käyttöön ainoastaan siltä osin, kun kurssin suorittaminen tätä vaatii, eikä Osallistujalle myönnetä ao. aineistoon mitään muita oikeuksia. Osallistujalla ei siten ole oikeutta esimerkiksi jaella tai luovuttaa edelleen tai muokata em. aineistoa.

Linkit ulkopuolisille sivuille ja ulkopuolisiin palveluihin

CAP Pro Academyn verkkokauppa voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille tai palveluihin. Vaikka kolmas osapuoli olisi sidoksissa CAP Pro Academyyn, ei CAP Pro Academy voi vaikuttaa näihin linkitettyihin sivustoihin tai palveluihin, joilla kaikilla on omat erilliset, CAP Pro Academystä riippumattomat käyttöehtonsa ja/tai tietosuoja- ja tiedonkeruukäytäntönsä. Nämä linkitetyt verkkosivustot ja palvelut tarjotaan vain käytön tueksi ja Osallistuja käyttää niitä omalla vastuullaan.

Pätemättömät ehdot

Jos jokin näiden Ehtojen ehdoista todetaan pätemättömäksi, lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen ehto pannaan täytäntöön sovellettavan lain suurimmassa sallitussa laajuudessa. Tämä ei vaikuta millään tavoin muiden ehtojen pätevyyteen, laillisuuteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.

Ylivoimainen este

Ellei sovellettavasta pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, CAP Pro Academy ei ole vastuussa mistään viivästyksistä, laiminlyönneistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat olosuhteista, joihin CAP Pro Academy ei kohtuudella pysty vaikuttamaan. Tällaisia ovat esim. työtaistelut, sotatoimet, epidemiat, tulipalot, salamointi, terrori-iskut, tulva, sääntelyn muutokset, liikkumisrajoitukset, liikenteen keskeytykset, maksuliikenteen keskeytykset, valtion tai muun viranomaisen suorituksen estävät toimenpiteet, tekniset ongelmat, viat voima- /tele-/internet-/tietokoneyhteyksissä tai muussa viestinnässä sekä alihankkijoiden toimittamien palveluiden viat ja viivästykset, jotka johtuvat edellä mainituista olosuhteista. Mikäli tällainen tilanne ilmenee, CAP Pro Academy ilmoittaa siitä Osallistujalle. Mikäli tilanne on kestänyt yli 2 kuukauden ajan, sekä Osallistujalla että CAP Pro Academyllä on oikeus irtisanoa osapuolten välinen sopimus välittömin vaikutuksin. Tässä tilanteessa Osallistujan (tai ilmoitetun maksajan) tulee maksaa CAP Pro Academylle maksu, joka määräytyy vastaavalla perusteella kuin kurssin keskeyttämisen tilanteessa, mutta tässä tilanteessa 99 euron peruutusmaksua ei peritä.

Sopimuksen siirto

CAP Pro Academyllä on oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle. CAP Pro Academyllä on myös oikeus siirtää sopimus ja sen mukaiset oikeutensa ja velvoitteensa kolmannelle osapuolelle liikkeenluovutuksen, liiketoimintakaupan tai -siirron tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä. Osallistujalla ei ilman CAP Pro Academyn erikseen antamaa suostumusta ole oikeutta siirtää sopimusta tai siihen perustuvia oikeuksiaan tai velvoitteitaan kolmannelle.

Alihankkijat

CAP Pro Academy voi käyttää sopimusvelvoitteidensa täyttämiseen alihankkijoita harkintansa mukaan.

Ilmoitukset

CAP Pro Academy voi toimittaa sopimukseen perustuvat ilmoitukset Osallistujalle tämän ilmoittautumisen yhteydessä antamaan osoitteeseen tai Osallistujan muuhun CAP Pro Academylle kirjallisesti ilmoittamaan osoitteeseen postitse, sähköpostitse, puhelimitse, tekstiviestillä, WhatsApp:lla tai muulla vastaavalla menetelmällä. Osallistuja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan CAP Pro Academylle yhteistiedoissaan tapahtuneista muutoksista.

Sovellettava laki ja erimielisyydet

Näihin Ehtoihin ja sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

Toivomme, että palvelumme vastaa Osallistujan odotuksia. Mikäli Osallistuja on kuitenkin jostain syystä tyytymätön CAP Pro Academyn palveluihin ja tahtoo tehdä palvelua koskevan reklamaation, pyydämme ilmoittamaan asiasta suoraan CAP Pro Academylle välittömästi, kun Osallistuja on tullut tietoiseksi reklamaation tai vaatimuksen perusteena olevista seikoista

Kuluttajia koskevat erityisehdot
Osallistujalla, joka on kuluttajansuojalain tarkoittama kuluttaja, on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisut ovat luonteeltaan suosituksia. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn Osallistujan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Osallistuja voi nostaa sopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen CAP Pro Academyä vastaan joko CAP Pro Academyn kotipaikan käräjäoikeudessa (Vantaan käräjäoikeus) tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Osallistujalla on asuinpaikka.

Välityslauseke (yritysasiakkaat)
Yrityksen ja CAP Pro Academyn väliset sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Pikaturvaamismenettelyä koskevia määräyksiä ei kuitenkaan sovelleta riidan ratkaisemisessa. Välimiesmenettelyn paikka on Suomessa Vantaan kaupunki. Välimiesmenettelyn kieli on suomi.

CAP-Group Oy / CAP Pro Academy

Sopimusehtojen liite – Peruuttamisohje ja Peruuttamislomake kuluttaja-asiakkaille etämyynnissä

Tietoja peruuttamisoikeuden käytöstä

Mikäli ajo-opetuspalveluiden ja siihen liitännäisten palveluiden myyntiä ja ostoa koskeva sopimus tai tilaus (jäljempänä ”sopimus”) on tehty kuluttajansuojalain tarkoittamalla tavalla etämyynnissä, kuluttaja-asiakkaallaon kuluttajansuojalain mukainen peruuttamisoikeus. Peruuttamisoikeutta ei ole, mikäli sopimusta ei ole tehty kuluttajansuojalain tarkoittamalla tavalla etämyynnissä tai mikäli maksajaksi on ilmoitettu yritys. Kuluttajaasiakkaiden CAP Pro Academyn verkkokaupassa tekemissä ostoksissa on kyse etämyynnissä tehdyistä sopimuksista, jolloin peruuttamisoikeus soveltuu, paitsi jos maksajaksi on ilmoitettu yritys.

Peruuttamisohje

Peruuttamisoikeus
Teillä on oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä. Peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos CAP Pro Academy on suorittanut koko tilatun palvelun ennen peruuttamisajan umpeutumista. Sopimuksen tekemisellä tarkoitetaan tässä hetkeä, jolloin teille on toimitettu tilausvahvistus tekemästänne tilauksesta. Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi teidän on ilmoitettava meille:

CAP-Group Oy / CAP Pro Academyosoite: Raatihuoneenkatu 29, 13100 Hämeenlinnapuhelinnumero: 041 731 0377sähköposti: proacademy@cap.fi

päätöksestänne peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla). Voitte käyttää liitteenä olevaa peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetätte ilmoituksenne peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Peruuttamisen vaikutukset
Jos peruutatte sopimuksen peruuttamisajan kuluessa, palautamme teille kaikki teiltä saamamme suoritukset, vähennettynä kuitenkin mahdollisella 99 euron peruutusmaksulla ja hinnaston (liite 1) mukaisella maksulla jo annetusta opetuksesta, sikäli kun meillä on oikeus nämä veloittaa, viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuamme. Peruutettuanne sopimuksen ilmoitamme teille peruutusmaksun sekä jo annetun opetuksen hinnan yhteismäärän. Mainittu yhteismäärä laskutetaan teiltä, mikäli ja siltä osin, kun ette ole mainittua määrää vielä maksaneet. Mahdollisen palautuksen suoritamme sillä maksutavalla, jota olette käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellette ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, että teille ei aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia.

Mahdollisia maksujen palautuksia varten pyydämme ilmoittamaan peruuttamisen yhteydessä tilinumeron, jolle palautukset suoritetaan.

Jos olette kirjautuneet Webautoon ennen peruuttamisajan päättymistä tai ilmoittautuneet opetukseen, joka annetaan tai aloitetaan ennen peruuttamisajan päättymistä, teidän on maksettava meille peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä sopimuksen täyttämiseksi tehdystä suorituksesta kohtuullinen korvaus. Tämä kohtuullinen korvaus on hinnastomme mukainen peruutusmaksu 99 euroa sekä hinnaston mukainen veloitus jo annetusta opetuksesta. Mikäli tilatun kurssin hinta on pienempi kuin 99 euroa, on peruutusmaksun määrä kuitenkin korkeintaan tilatun kurssin hinta. Peruutusmaksu ja jo annetusta opetuksesta peritty veloitus yhteensä eivät voi ylittää valitun kurssin kokonaishintaa.

Mikäli sopimus peruutetaan, päättyy käyttöoikeutenne myös sähköiseen oppimateriaaliin ja oppimisympäristöön. Peruuttaminen kohdistuu aina sekä digitaaliseen palvelusisältöön (Webauto) että itse kurssiosallistumiseen.

Peruuttamislomakkeen malli

(täyttäkää ja palauttakaa tämä lomake vain siinä tapauksessa, että haluatte peruuttaa sopimuksen)

Vastaanottaja:

CAP-Group Oy / CAP Pro Academyosoite: Raatihuoneenkatu 29, 13100 Hämeenlinnapuhelinnumero: 041 731 0377sähköposti: proacademy@cap.fi

Ilmoitan/Ilmoitamme (*), että haluan/haluamme (*) peruuttaa tekemäni/tekemämme (*) sopimuksen, joka koskee seuraavien tavaroiden toimittamista (*) / seuraavan palvelun suorittamista (*):

— Tilauspäivä (*)/Vastaanottopäivä (*)
— Kuluttajan nimi (*) / Kuluttajien nimet (*)
— Kuluttajan osoite (*) / Kuluttajien osoitteet (*)
— Kuluttajan allekirjoitus (*) / Kuluttajien allekirjoitukset (*) (vain jos lomake täytetään paperimuodossa)
— Päiväys(*) Tarpeeton yliviivataan.

LIITE 1 Valtakunnalliset hinnat

Peruuttamistilanteessa CAP Pro Academyllä on oikeus periä ja Osallistujalla (tai muulla ilmoitetulla maksajalla) velvollisuus maksaa peruutusmaksu 99 euroa sekä CAP Pro Academyn alla olevan hinnaston mukainen veloitus jo annetusta opetuksesta. Alla mainitut hinnat soveltuvat myös esimerkiksi lisäopetuksen.

Yksittäiset ajotunnit

– C1 Ajotunti kevytkuorma-autolla 124 euroa

– C1E Ajotunti kevytkuorma-auton ja perävaunun yhdistelmällä 124 euroa

– C Ajotunti kuorma-autolla 124 euroa

– CE Ajotunti kuorma-auton ja perävaunun yhdistelmällä 124 euroa

– D1 Ajotunti pienoislinja-autolla 124 euroa

– D1E Ajotunti pienoislinja-autoyhdistelmällä 124 euroa

– D Ajotunti linja-autolla 124 euroa

– Perustason ammattipätevyys tavaraliikenne 124 euroa

– Perustason ammattipätevyys henkilöliikenne 124 euroa- Simulaattoriajotunti, missä opettaja on mukana 79 euroa

– Simulaattoriajotunti 49 euroa

Muut kulut (laskutetaan ainoastaan tarvittaessa)

– Kurssin peruutusmaksu 99 euroa

– Teoriatunti 20 euroa

– Teoriatunti opettajan kanssa, henkilökohtainen opetus 59 euroa

– Auto ja opettaja uusinta-ajokokeessa 186 euroa

Em. hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Omavastuu kaikissa tuotteissa 100 % yllämainituista hinnoista.Peruuttamaton ajotunti 100 % ajotunnin hinnasta.Peruuttamaton simulaattoriajotunti 100 % ajotunnin hinnasta.

Mikäli Osallistuja ei käytä tai peru hänelle sovittua ajotuntia viimeistään edellisen työpäivän (arkipäivät ma-pe) klo 12 mennessä, on CAP Pro Academyllä oikeus periä ajotunnista normaali maksu.

Peruuttamattomat ajotunnit – lääkärintodistuksella 0 euroa.

Osallistujan tuottamuksesta tai huolimattomuudesta johtuvan liikenneonnettomuuden vakuutuksen omavastuu500 euroa, pl. ELY/TE/OKM hankkimat koulutukset.

Ellei toisin ole mainittu, pakettien opetusmaksuihin ei sisälly:

• Maksut viranomaisille (esim. Ajovarmalle)
• Muille kolmansille osapuolille suoritettavat maksut (esim. korttimaksut)
• Ajoharjoitteluratojen maksut
• Lisäajotunnit ja muut erilliset palvelut
• Ajoneuvon käyttö uusinta-ajokokeessa
• Mahdolliset vahinkomaksut