Siirry sisältöön

ADR-täydennyskurssien suorittaminen entistä joustavampaa

ADR-täydennyskurssit antavat ammattikuljettajille ajankohtaisimmat tiedot vaarallisten aineiden kuljettamiseen liittyvistä muutoksista.

Täydennyskurssien suoritustavat ovat viime aikoina kehittyneet ja suurimpana muutoksena on se, että joustavuus koulutusten toteuttamisessa on lisääntynyt huomattavasti. Kuljetusyritykset, sekä ammattikuljettajat pystyvät entistä paremmin sopeuttamaan ADR-täydennyskoulutukset osaksi omia aikataulujaan.

Blogissa puhutaan tarkemmin siitä, millaisia aikaan, paikkaan ja kustannuksiin liittyviä säästöjä uudet koulutusmuodot tuovat.

Joustava ja kustannustehokas monimuotokoulutus

Kaikki CAP Pro Academyn ADR-täydennyskoulutukset toteutetaan nykyään monimuotokoulutuksina.  Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kuljettajat suorittavat koulutuksen yhdistettynä luokka-ja verkko-opetuksena. Pakollista lähiopetusta luokassa on nykyisessä mallissa ainoastaan yhden päivän verran ja loput koulutuksesta kuljettaja suorittaa itsenäisesti verkkokoulutuksena yhtenä tai useampana päivänä.

Monimuotokoulutus on nykyaikaa ja mahdollistaa sen, että kuljettajat voivat etäyhteyden avulla päivittää ammattiosaamistaan vaikka kotisohvalta käsin. Verkkokoulutukset tulee suorittaa tietyssä järjestyksessä, mutta niitä ei ole pakollista käydä peräkkäisinä päivinä. Tämä joustovara antaa kuljettajille mahdollisuuden käydä kurssimateriaaleja läpi omaan tahtiin silloin, kun päivittäiset kuljetukset eivät paina päälle.

Kuljetusyrittäjille monimuotokoulutus tuo puolestaan selkeitä kustannussäästöjä, kun koulutettavien kuljettajien ei tarvitse enää ajaa koulutuspaikkakunnalle yhtä pakollista lähiopetuskertaa lukuun ottamatta. Suomen kaltaisessa pitkien etäisyyksien maassa verkko-opetuksen lisääntyminen onkin erittäin tervetullut vaihtoehto, mikä säästää kaikkien osapuolien aikaa, vaivaa ja kustannuksia.

Kuinka pitkään ADR-täydennyskoulutukset kestävät? 

Täydennyskoulutuksen kesto määräytyy kuljettajan voimassa olevan ADR- ajoluvan mukaisesti. Lopulliseen kestoon vaikuttaa lopulta se, onko kuljettajalla voimassa niin sanottu vaarallisten aineiden perusajolupa vai onko hänelle oikeus kuljettaa liikenteessä myös räjähteitä, radioaktiivisia aineita tai säiliökuljetuksia.

Alla olevasta linkistä pääset tutustumaan lähemmin siihen, miten kuljettajan ajolupa vaikuttaa koulutuksen kestoon ja mistä osista koulutukset muodostuvat: 

Muuttuva työympäristö koulutusten perustana

Keskeisin syy ADR-täydennyskurssien järjestämiselle on, että ne ovat pakollisia ennen voimassa olevan ADR-ajoluvan päättymistä. Kuljetusten jatkuminen voidaan näin turvata, eikä yritykselle synny taloudellisia haittoja kuljetusten yllättävästä katkeamisesta.

Kuljettajien tietojen ja taitojen päivittäminen itse vaarallisista aineista on lisäksi keskeinen tekijä, miksi koulutuksiin osallistuminen on suotavaa. ADR-täydennyskurssilta koulutettavat saavat ajankohtaisimman tiedon uudesta tekniikasta, muuttuneesta lainsäädännöstä ja vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevasta kehityksestä. Näin kuljettajat osaavat toimia liikenteessä oikein, mikä pienentää riskiä onnettomuuksien syntymiselle.