Siirry sisältöön

Milloin valita verkko- tai etäkoulutus kuljettajien ammattitaidon kehittämiseksi?

Teknologian kehittymisen myötä kuljettajakoulutukset ovat enää harvemmin paikkaan sidottuja. Suomessa etäisyydet ovat pitkiä ja sen vuoksi koulutuksia järjestetään entistä useammin nettikoulutuksina.

Kuljetusalan yrittäjille tämä tuo selkeää säästöä sekä ajan, että kustannusten suhteen, kun kuljettajien ei tarvitse enää ajaa toiselle paikkakunnalle koulutusta varten. Ammattikuljettajille nettikoulutukset tuovat puolestaan joustavuutta koulutusten suorittamiseen.

Nettikoulutusten sisällöissä, suoritustavoissa ja aikatauluissa on kuitenkin eroja, joista kuljetusyrittäjät eivät välttämättä ole niin hyvin perillä. CAP Pro Academyn järjestämät nettikoulutukset voidaan jakaa kahteen osaan: verkkokoulutuksiin ja etäkoulutuksiin. Lähdetään seuraavaksi tarkastelemaan näiden koulutusmuotojen keskeisimpiä eroja ja suurimpia hyötyjä, joita molemmat osapuolet koulutuksista saavat.

Verkkokoulutus mahdollistaa itsenäisen opiskelun

Verkkokoulutusten parhaimmat puolet liittyvät siihen, että kuljettaja voi suorittaa koulutukset omaan tahtiin netissä 1-2 päivän aikana. Koulutuksissa kuljettaja perehtyy itsenäisesti opiskelumateriaaleihin ja suorittaa kurssiin liittyviä tehtäviä verkossa. Yksin ei tehtävien kanssa tarvitse kuitenkaan jäädä, sillä verkkoympäristön Valvomon kautta opiskelija saa aina vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Verkkokoulutuksen kesto on 7 tuntia kerrallaan ja kuljettaja voi halutessaan suorittaa sen joko yhden päivän aikana, tai jaettuna kahdelle päivälle omien aikataulujen mukaisesti. Pienenä rajoituksena on se, että koulutukset tulee suorittaa verkossa koulutusvalvomon aukioloaikojen puitteissa ( ma-to klo 8-22, pe-la klo 8-16).

Verkkokoulutusten vapaasti valittavat aikataulut ovat ammattikuljettajalle selkeä etu. Kun yksittäinen koulutus on mahdollista jakaa vielä kahdelle päivälle, voi kuljettaja ajoittaa opiskelunsa esimerkiksi omille työtauoille. Tällöin koulutus ei häiritse liikaa jokapäiväistä tuottavaa liiketoimintaa.

CAP Pro Academyn koulutustarjonta koostuu pääosin itsenäisesti suoritettavista verkkokoulutuksista, joita järjestetään tiiviillä aikataulla. Katso lisätietoja avoimista koulutuksista alla olevan linkin kautta.

Etäkoulutus yhdessä kollegoiden ja opettajan kanssa

Ammattikuljettajien etäkoulutus muistuttaa monella tapaa luokkahuoneessa tapahtuvaa lähiopetusta, vaikka se toteutetaankin verkossa luentomaisesti. Opiskelijalla on etäkoulutuksessa jatkuva yhteys opettajaan, minkä ansiosta mieleen tulleet kysymykset voi esittää heti ja niihin saadaan myös nopeasti vastaukset.

Etäkoulutuksen ehdottomasti parhaimpiin puoliin kuuluu lisäksi se, että koulutus mahdollistaa tiiviin keskustelun opettajan sekä muiden osallistujien kanssa chat-yhteyden välityksellä. Aiemmin CAP Pro Academyn etäkoulutuksissa käyneet ovatkin pitäneet erityisesti siitä, että keskustelua on syntynyt odotettua enemmän. Näin myös vertaisoppiminen muilta paranee, kun osallistujat tuovat esiin omia kysymyksiä, kokemuksia ja näkemyksiä käsiteltävästä aiheesta.

Toisin kuin verkkokoulutuksissa, etäkoulutuksia ei voi suorittaa omaan tahtiin vaan koulutuksilla on selkeät alkamis- ja päättymispäivät sekä kellonajat. Etäkoulutusten kesto on niin ikään 1-2 päivää tilanteesta riippuen ja koulutettavat pääsevät osallistumaan niihin suoraan omalta tietokoneelta, puhelimelta tai tabletilta.

Koulutuksista ammattipätevyyden jatkokoulutusmerkintä

Netissä suoritettavat ammattipätevyyden jatkokoulutukset kehittävät kuljettajien valmiuksia toimia liikenteessä. Ne ovat samalla nykyaikainen ja helppo tapa ylläpitää ammattikuljettajien tarvittavaa osaamista. Kuljettajat saavat nettikoulutuksista myös käytännön hyötyjä jatkoa ajatellen, kun puhutaan voimassa olevista ammattipätevyyksistä.

Kaikista hyväksytysti suoritetuista ammattipätevyyden jatkokoulutuksista kuljettajat saavat halutessaan Traficomin myöntämän ammattikuljettajan jatkokoulutusmerkinnän. Mikäli yrityksesi kuljettajien ammattipätevyyksien voimassaolo alkaa olla kortilla, jatkokoulutukset tarjoavat keinon pätevyyksien päivittämiseen ja näin kuljetusten jatkumiseen!