Siirry sisältöön

Kuorma-autonkuljettajan koulutus, Iisalmi

Tämän koulutuksen hakuaika on päättynyt

Hakuaika päättyy: 15.10.2023

Koulutus alkaa: 6.11.2023

Koulutuspaikkoja: 8

Sijainti: Iisalmi,

Kiinnostaako sinua työskentely logistiikan ammattilaisena, vaihtuvassa ja kehittyvässä työympäristössä?

Nyt sinulla on hyvä mahdollisuus kouluttautua kuorma-autonkuljettajaksi. Kuorma-autonkuljettajana sinun on mahdollista valita useista eri suoritealoista itsellesi soveltuvin, mm. kappaletavara-, elintarvike-, sora-, betoni- tai ympäristönhuollon kuljetukset.

Kenelle koulutus on suunnattu?

Koulutus on kohdennettu kuljetusalasta kiinnostuneille ja kuorma-autonkuljettajan työhön soveltuville työnhakijoille, joilla on vähintään B-luokan ajokortti. Ikävaatimus koulutukseen on 21 vuotta. Alan aikaisempi työkokemus tai koulutus katsotaan eduksi, mutta ei ole välttämätöntä. Lisäksi hakijalta edellytetään, että hän täyttää C-luokan ajoneuvon ajokorttilupaa koskevat terveysvaatimukset (Ajokorttilaki 18 §). Suomen kielen kielitaitovaatimustaso on B1 henkilöillä, joiden äidinkieli ei ole suomi.

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston ja kuntakokeilukuntien asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa TE-toimistossa. Voit hakea työvoimakoulutukseen, mikäli olet tällä hetkellä työtön, työttömyysuhan alainen, lomautettuna, määräaikainen työsuhteesi on päättymässä ennen koulutuksen alkua tai teet osa-aikatyötä.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet, että hän selviytyy itsenäisesti kuorma-autonkuljettajan työtehtävistä noudattaen turvallisia, taloudellisia sekä tehokkaita työtapoja.

Lisäksi tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset valmiudet, että hän pystyy suorittamaan oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaiset Logistiikan perustutkinnon tutkinnon osat, esimerkiksi:

 • Kuorma-autonkuljettajana työskentely, 35 osp
 • Logistiikka-alan työympäristössä toimiminen, 15 osp
 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp
 • Sekä työssäoppimispaikan mahdollistamia tutkinnon osia mahdollisuuksien mukaan

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen mahdolliset sisällöt suuntautumisen mukaan:

Turvallisuus

 • ajoharjoittelu, ajoharjoittelun seuranta ja käsittelyharjoitukset
 • perustason ammattipätevyyskoulutus 140 h
 • C-ajokortin suorittaminen (tavaraliikenne)
 • lainsäädäntö, ja muut säädöslähteet
 • raskaan kaluston ennakoiva ajaminen
 • ensiapukortti
 • ADR YP eli ns. yhdistetty peruskurssi (tavaraliikenne)

Yhteistyö ja asiakaspalvelu

 • asiakaspalvelu
 • yritystoiminnan perusteet
 • tietotekniikka

Kuljetuspalvelut

 • logistiikan ja kuljetusmuotojen perusteet, tiekuljetussopimuslaki, eri kuljetusmuodot, erilaiset kuormatilat
 • erilaiset kuljetettavat tuotteet, kappaletavarakuljetukset, massa- ja erikoiskuljetukset, säiliökuljetukset, puutavaran kaukokuljetukset
 • käytännön harjoitukset

Ajoneuvotekniikka

 • alusta- ja hallintalaitteet
 • moottori ja tehonsiirto
 • sähkölaitteet
 • kuljetus- ja työlaitteet
 • huoltoharjoittelu

Koulutuksen kesto ja opetusjärjestelyt

Koulutus kestää yhteensä 145 työpäivää ja siihen sisältyy 5 päivää lomaa. Päivittäinen opiskeluaika on teoriaopetuksessa pääsääntöisesti ma-pe klo 8-16 välillä ja opetuspäivän pituus pääasiassa 7 oppituntia á 45 min. Opetusajat voivat vaihdella tästä. Ajo-opetus tapahtuu klo 6-22 välisenä aikana. Opiskelusta osa on ohjattua työssäoppimista työharjoitteluyrityksissä. Teoriaopiskelu muodostuu sekä lähi- että etäopiskelusta.

Koulutukseen sisältyy lomaa 5 työpäivää. Loman ajankohta sovitaan erikseen koulutuksen ja mahdollisen työllistymisen näkökulmasta sopivaan ajankohtaan koulutuksen jälkimmäiselle puoliskolle.

Työssäoppiminen

Opiskeluajasta noin 60-70 opiskelijatyöpäivää on työharjoittelua kuljetusyrityksissä. Lisäksi lähiopetuksen lomassa on työssäoppimispäiviä, joiden aikana perehdytään ammattiin ja syvennetään käytännössä lähiopetuksessa opiskeltuja sisältöjä mm. kuljetus- ja ajoneuvotekniikassa sekä asiakaspalvelussa. Työssäoppimisessa noudatetaan yritysten työaikoja ja silloin työssäoppimista voi olla mihin vuorokauden- ja viikonaikaan tahansa – aivan kuten opiskeltavassa ammatissakin. Työharjoittelupaikkojen hakemisessa avustetaan opiskelijaa tarvittaessa. Opiskelija voi pääsääntöisesti hakeutua itse valitsemaansa alan yritykseen työharjoitteluun.

Työharjoittelut jaksottuvat koko koulutuksen ajalle niin, että ensimmäinen lyhyt jakso on melko pian koulutuksen alettua, väliharjoittelu teoriaosuuden puolivälissä sekä pidempi jakso harjoittelusta koulutuksen loppupuoliskolla.

Näyttösuunnitelma

Näytöt suoritetaan pääsääntöisesti harjoitteluyrityksessä koulutuksen loppuvaiheessa.

Työllisyysnäkymät

Koulutuksen hyväksyttävästi suorittaneilla on hyvät mahdollisuudet työllistyä välittömästi koulutuksen jälkeen joko työharjoitteluyrityksiinsä tai muihin kuljetusyrityksiin.

Koulutuksen hinta

Koulutus on oppilaalle maksuton. Opiskelija maksaa omaan käyttöönsä jäävän viranomaisen myöntämän kortin, passin tai lisenssin lunastamisesta aiheutuvat maksut (esim. ajokortti). Opiskelijan maksuosuuteen kuuluvat luvan saantiin liittyvien valokuvien ja lääkärintodistusten hankinnasta aiheutuvat kustannukset.

 • Opiskelijalle tulee kustannuksia:
 • Ajokorttilupamaksu 39 €
 • Tarvittaessa lääkärintodistus ja valokuvat ajokorttia varten (B-kortilliset)
 • Perustason ammattipätevyyden kirjaamismaksu 18,50 €
 • Ammattipätevyyskorttimaksu 50 €
 • ADR-ajolupamaksu 50 €
 • Digipiirturikortti 104 €

Hinnat 25.7.2022 tilanteen mukaan. Muutokset mahdollisia.

Tervetuloa mukaan opiskelemaan logistiikka-alan ammattilaiseksi!

Lisätietoja koulutuksesta

Traffica Oy, Janne Tiainen, p. 041 731 9072, janne.tiainen@cap.fi

Koulutuksen yhdyshenkilö Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimistossa on Heini Kokkonen, p. 0295 043 732, heini.kokkonen@te-toimisto.fi