Siirry sisältöön

Kuorma-auton- ja yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, Joensuu

Tämän koulutuksen hakuaika on päättynyt

Hakuaika päättyy: 24.9.2023

Koulutus alkaa: 23.10.2023

Koulutuspaikkoja: 15

Sijainti: Joensuu,

Nopea väylä ammattiin! Onko sinulla toiveissa työllistyä kuljetusalalle? Tai oletko mahdollisesti löytänyt jo potentiaalisen työpaikan kuljetusalalta, mutta työhön vaadittava koulutus, pätevyydet ja kortit puuttuvat? Kuorma-auton- ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajan -koulutuksen kautta työllistyminen kuljetusalalle on mahdollista. Koulutuksen alussa opiskelija valitsee suuntautumisen: kuorma-autonkuljettaja tai yhdistelmäajoneuvonkuljettaja.

Kuljetusalalla työ on vaativaa ja osa työpäivistä pitkiäkin, mutta vapaa-aikaakin on paljon. Aloittelevan kuorma-autonkuljettajan palkka on 14,72 €/tunti ja aloittelevan yhdistelmäajoneuvonkuljettajan palkka on 15,53 €/tunti. Kuljetusalalla peruspalkan lisäksi tulevat mahdolliset ilta- ja yölisät sekä työajanlyhennysvapaat /pekkaspäivät. Alalla työehtosopimus määrittelee kuljettajalle vuodessa 18-19 pekkaspäivää sekä lisäksi lomien kertyessä täyteen yhteensä 5 viikkoa lomaa.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet, että hän selviytyy itsenäisesti kuorma-auton- tai yhdistelmäajoneuvonkuljettajan työtehtävistä noudattaen turvallisia, taloudellisia sekä tehokkaita työtapoja. Lisäksi tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset valmiudet, että hän pystyy suorittamaan oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaiset tutkinnon osat esim.:

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajana logistiikan perustutkinnon osia:

 • Logistiikka-alan työympäristössä toimiminen, 15 osp
 • Yhdistelmäajoneuvonkuljettajana työskentely, 35 osp
 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp
 • Mahdollisuuksien mukaan työssäoppimispaikan mahdollistamia tutkinnon osia

TAI

Kuorma-autonkuljettajana logistiikan perustutkinnon osia:

 • Logistiikka-alan työympäristössä toimiminen, 15 osp
 • Kuorma-autonkuljettajana työskentely, 35 osp
 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp
 • Kappaletavaran kuljettaminen, 35 osp
 • Mahdollisuuksien mukaan työssäoppimispaikan mahdollistamia tutkinnon osia

Koulutuksen mahdolliset sisällöt suuntautumisen mukaan

1. Turvallisuus

 • ajoharjoittelu, ajoharjoittelun seuranta ja käsittelyharjoitukset
 • perustason ammattipätevyyskoulutus 140h
 • C-ajokortin suorittaminen
 • CE-ajokortin suorittaminen (yhdistelmäajoneuvonkuljettajat)            
 • lainsäädäntö, ja muut säädöslähteet
 • raskaan kaluston ennakoiva ajaminen
 • ensiapukoulutus
 • ADR YP eli ns. yhdistetty peruskurssi
 • ADR ES eli säiliökuljetusten erikoiskurssi

2. Yhteistyö ja asiakaspalvelu

 • asiakaspalvelu
 • yritystoiminnan perusteet
 • tietotekniikka

3. Kuljetuspalvelut

 • logistiikan ja kuljetusmuotojen perusteet, tiekuljetussopimuslaki, eri kuljetusmuodot, erilaiset kuormatilat
 • erilaiset kuljetettavat tuotteet, kappaletavarakuljetukset, massa- ja erikoiskuljetukset, säiliökuljetukset, puutavaran kaukokuljetukset
 • käytännön harjoitukset

4. Ajoneuvotekniikka

 • alusta- ja hallintalaitteet
 • moottori ja tehonsiirto
 • sähkölaitteet
 • kuljetus- ja työlaitteet
 • huoltoharjoittelu

Koulutuksen kesto ja opetusjärjestelyt

Koulutus järjestetään Joensuussa 23.10.2023 – 5.6.2024 ja sen kesto on 155 työpäivää, sisältäen 5 työpäivää lomaa. Päivittäinen opiskeluaika on teoriaopetuksessa pääsääntöisesti ma-pe 8.00–16.00 välillä, kun taas päivittäinen opiskeluaika ajo-opetuksessa on pääsääntöisesti ma-la 6.00–22.00 välillä. Teoriaopiskelu muodostuu sekä lähi- että etäopiskelusta. Opiskelusta osa on ohjattua työssäoppimista työharjoitteluyrityksissä. Työssäoppimisessa noudatetaan yritysten työaikoja ja silloin työssäoppimista voi olla mihin vuorokauden- ja viikonaikaan tahansa – aivan kuten opiskeltavassa ammatissakin.

Opiskeluajasta noin 40–60 työpäivää on työssäoppimista kuljetusyrityksissä. Lisäksi lähiopetuksen lomassa on työssäoppimispäiviä, joiden aikana perehdytään ammattiin ja syvennetään käytännössä lähiopetuksessa opiskeltuja sisältöjä. Työssäoppimisen aikana noudatetaan yritysten työaikoja. Työssäoppimispaikat opiskelijat hakevat itse koulutuksen aikana, kuitenkin kouluttaja auttaa tarvittaessa paikan hakemisessa.

Koulutukseen sisältyy lomaa 5 työpäivää. Loman ajankohta sovitaan erikseen koulutuksen ja mahdollisen työllistymisen näkökulmasta sopivaan ajankohtaan koulutuksen jälkimmäiselle puoliskolle.

Kenelle koulutus on suunnattu?

Koulutukseen voivat hakea kuljetusalasta kiinnostuneet ja kuorma-auton- ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajan työhön soveltuvat vähintään 21-vuotiaat työnhakijat, joilla on vähintään B-luokan ajokortti. Lisäksi hakijalta edellytetään, että hän täyttää ryhmän 2 ajoneuvon ajokorttilupaa koskevat terveysvaatimukset.

Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes hakija on esittänyt hyväksyttävän ajokorttirekisteriotteen. Koulutukseen valittavalla henkilöllä ei saa olla ajokorttiotteella sellaisia vakavia liikennerikkeitä tai -rikoksia, jotka osoittavat hakijan olevan soveltumaton ammattikuljettajaksi.

Koulutus on maksuton

Koulutus on oppilaalle maksuton. Opiskelija maksaa omaan käyttöönsä jäävän viranomaisen myöntämän kortin, passin tai lisenssin lunastamisesta aiheutuvat maksut (esim. ajokortti). Opiskelijan maksuosuuteen kuuluvat luvan saantiin liittyvien valokuvien ja lääkärintodistusten hankinnasta aiheutuvat kustannukset.

Koulutuksesta opiskelijalle aiheutuvat välittömät kustannukset:

 • Ajokorttilupamaksu 39 €
 • Tarvittaessa lääkärintodistus ja valokuvat ajokorttia varten (B-kortilliset)
 • Perustason ammattipätevyyden kirjaamismaksu 18,50 €
 • Ammattipätevyyskorttimaksu 50 €
 • ADR-ajolupamaksu 50 €
 • Digipiirturikortti ja hakemus 104 €

Hinnat 28.07.2023 tilanteen mukaan. Muutokset mahdollisia.

Koulutuksen hyväksyttävästi suorittaneilla on hyvät mahdollisuudet työllistyä välittömästi koulutuksen jälkeen joko työharjoitteluyrityksiinsä tai muihin kuljetusyrityksiin. Tervetuloa opiskelemaan alan ammattilaiseksi!